Bóg
jest pier­wszym
źródłem ra­dości
i nadziei człowieka