Kancelaria Parafialna

SAKRAMENTY

Wykaz dokumentów potrzebnych do przyjęcia Sakramentów Świętych 

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego (do wglądu);
 • dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, rok urodzenia i dokładny adres zamieszkania);
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej.


Bierzmowanie

"Ze względu na to, że pierwszoplanowym miejscem katechezy jest parafia, nauczanie religii w szkole domaga się uzupełnienia o parafialne duszpasterstwo katechetyczne dzieci i młodzieży."

Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, nr 106

"Parafia jest przede wszystkim uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przygotowującej do przyjmowania sakramentów świętych. Spotkania formacyjne w parafii winny odbywać się przynajmniej jeden raz w miesiącu i posiadać charakter katechetyczny. Nie powtarzają one nauczania religii w szkole, lecz je uzupełniają, zwłaszcza w funkcji wtajemniczenia i wychowania. Program działań katechetycznych w parafii winien uwzględniać:

-środowisko formacji: jest nim własna parafia, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła;

-miejsce formacji: jest nim budynek kościelny lub parafialny;

-osoby odpowiedzialne za formację: kapłani, katecheci, animatorzy wywodzący się z kościelnych ruchów młodzieżowych;

-formy: spotkania zbiorowe wszystkich kandydatów, celebracje w kościele parafialnym (lub w kaplicach na terenie parafii), praca w grupach."

Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, nr 107

NOWE wskazania dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania - 25 marca 2022 r.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2022 Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek, Metropolita Białostocki, podpisał nowe wskazania duszpastersko-katechetyczne dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej.

Zgodnie z wytycznymi przygotowanie bezpośrednie do bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania kandydatów, jest powiązane z rokiem liturgicznym, koncentruje się wokół tematu darów Ducha Świętego i trwa 12 miesięcy. Szczegółowe treści spotkań formacyjnych są zawarte w archidiecezjalnym programie pt. „Bierz moc”, który podczas szkoleń otrzymali wszyscy duszpasterze. Przygotowanie do bierzmowania w parafii rozpoczyna się w Niedzielę Dobrego Pasterza (klasa VIII szkoły podstawowej), a kończy w II Niedzielę Wielkanocną (klasa I szkoły ponadpodstawowej).

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w środowisku rodzinnym, parafialnym, a także na lekcjach religii. Dnia 8 maja br. o godz. 12.00 w kościele w Ignatkach - Osiedle zostaną rozdane kandydatom do bierzmowania deklaracje przystąpienia do przygotowania do tego sakramentu. W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego  dnia 5 czerwca 2022 r. z o godz. 10.00 (wypełnione danymi i podpisane) zostaną uroczyście przyniesione przez młodzież do ołtarza wraz ze świadectwami uczestnictwa w katechezie szkolnej.

Kolejne spotkania:

3. 18 wrzesień 2022 r. g. 10.00

4. 16 październik 2022 r. g. 10.00

5. 20 listopad 2022 r. g. 10.00

6. 18 grudzień 2022 r. g. 10.00

7. 15 styczeń 2023 r. g. 10.00

8. 19 luty 2023 r. g. 10.00

9. 19 marzec 2023 r. g. 10.00

10. 16 kwiecień 2023 r. g. 10.00

11. 21 maj  2023 r. g. 12.00

12.  18 czerwiec 2023 r. g. 12.00

Prowadzi ks. dr Janusz Wiśniewski - wikariusz

PLANOWANA DATA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ ŚREDNICH W 2023 ROKU UZALEZNIONA JEST OD BISKUPÓW NASZEJ ARCHIDIECEZJI.


PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Wykaz dokumentów potrzebnych do przyjęcia Sakramentu:

 • metryka chrztu dziecka;
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Pierwszej Spowiedzi i Komunii św.

Rozpoczynamy comiesięczną katechezę w Parafii św. Jana Pawła II w Ignatkach - Osiedle, przygotowującą do I Komunii Świętej. Wszystkie spotkania, katechezy i Uroczystość I Komunii Świętej odbywają się w kościele św. Jana Pawła II w Ignatkach - Osiedle. Dzieci klas III, wraz z rodzicami, zapraszamy zasadniczo w czwarte niedziele miesiąca na Msze św. o godz. 10.00, a po Mszy św. na spotkania w kościele - Uwaga! Mogą wystąpić zmiany ze względu na obostrzenia epidemiczne. Osoby pozostające w domu mogą uczestniczyć we Mszy św. online. Został uruchomiony kanał YouTube Naszej Parafii, na którym będziemy transmitować Mszę Świętą i katechezę. Na kanał można trafić poprzez odnośnik „YouTube Transmisja Mszy” zamieszczony na stronie naszej Parafii.

ZAPISY i SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

Terminy comiesięcznych katechez: (terminy na 2021/22 rok)

- 25 wrzesień 2022 r. (zapisy na pierwszym spotkaniu)

- 23 października 2022 r. (ks. proboszcz dzieciom z rodzicami przekaże gratis różańce do poświęcenia)

- 27 listopada 2022 r. (poświęcenie książeczek pierwszokomunijnych) Uwaga! Książeczki będą  zakupione przez ks. proboszcza. Można przynieść do poświecenia książeczkę przez siebie zakupioną. 

- 8 grudnia 2022 r. o godz. 17.00 (poświecenie medalików - ks. proboszcz przekaże dzieciom gratis poświęcone medaliki - można przynieść do poświecenia własne medaliki)

-  22 stycznia 2023 r. (ferie zimowe będą trwały od 23 stycznia do 5 lutego  2023 r.)

- 26 lutego 2023 r. (poświęcenie świec pierwszokomunijnych)   

- 26 marca 2023 r. (udział w Nabożeństwie Gorzkich Żali)

- w kwietniu i początek maja odbędą się próby szczegółowe przed I Komunią św.

- 19 kwietnia 2023 r. (udział w rekolekcjach wielkopostnych o godz. 10.00)

- 23 kwietnia 2023 r. (spotkanie formacyjne) g. 10.00

- 13 maja 2023 (sobota) od godz. 9.00 - indywidualne spotkania z księdzem - rodzice i dziecko do I kom. św. (potrzebne będzie zaświadczenie o przygotowaniu do I kom. św. od katechety oraz ćwiczenia z zaliczeniami katechizmu).

- 7 maja 2023 r. (spotkanie formacyjne), g. 10.00

- 16 - 17 - 18  - maja 2023 r. -  próby według potrzeb w kościele przed uroczystością I komunii św. po Mszy św. wieczornej i po nabożeństwie majowym o godz. 17.45.

- 20 maja 2023 r. - spowiedź dzieci, rodziców i rodzeństwa -  o godz. 9.00. Po spowiedzi (do uzgodnienia) sprzątanie i dekoracja kościoła.

I Komunia Święta - 21 maja 2023 r. (niedziela): na Mszy św. o godz. 10.00 w kościele w Ignatkach - Osiedle

Przygotowują:

- ks. Bogusław Zieziula, proboszcz

- osoby świeckie - katechiści

W Białym Tygodniu (od poniedziałku do soboty) dzieci pierwszokomunijne ubrane w albach uczestniczą w Mszach św. o godz. 17.00.

Tematyka Białego Tygodnia:

- 22 maja 2023 r. (poniedziałek) - wdzięczność rodzicom, rodzeństwu, babciom i dziadkom, członkom rodziny.

- 23 maja 2023 r. (wtorek) - poświęcenie pamiątek otrzymanych w dniu I Komunii św. - wdzięczność katechetom, katechistom, nauczycielom i wychowawcom.

- 24 maja 2023 r. (środa) - wdzięczność za sakrament chrztu świętego. Wdzięczność kapłanom, rodzicom, rodzicom chrzestnym.

- 25 maja 2023 r. (czwartek) - zachęta do włączenia się we wspólnoty parafialne: ministrantów, scholę, Oazę, białą procesję.

- 26 maja 2023 r. (piątek) - zachęta do obchodzenia  pierwszych piątków miesiąca począwszy od czerwca lub od września 2023 r.

- 27 maja 2023 r. (sobota) - udział dzieci w Uroczystości Parafialnej ku czci Najświętszej Maryi Panny Rozwiązującej Węzły.

- 28 maja 2022 r. (niedziela), godz. 10.00 - Msza św. i Nabożeństwo majowe oraz po Mszy św. o godz. 12.00 - Festyn Rodzinny - Parafialny.

Zaplanowana Rocznica I Komunii Świętej (z roku 2022) - 28 maja 2023 r. (niedziela), godz. 10.00.
Zaplanowana Rocznica I Komunii Świętej (z roku 2023) - 26 maja 2024 (niedziela) godz. 10.00. Przygotowanie duchowe: zalecany stan łaski uświęcającej poprzez przystąpienie do sakramentu pokuty w dowolnym dniu przed lub po Mszy św. wieczornej o godz. 17.00.

 * Zapraszamy dzieci ubrane w stroje z pierwszej komunii św. (alby jeśli jeszcze je posiadają lub w inne stroje odświętne).

* Pielgrzymka dzieci I-Komunijnych (2022 roku) w albach do sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce odbędzie się w sobotę (4 VI) br. Rozpoczęcie o godz. 10.00, Msza św. o godz. 11.00 - przewodniczy Abp Józef Guzdek, Metropolita Białostocki, w godz. 13 - 15 spotkanie integracyjne na Stadionie Sokólskim. Dojazd we własnym zakresie.


Małżeństwo

 • należy przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii celem przygotowania aktu ślubu, ustalenia dnia i godziny ślubu;
 •  aktualne tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu;
 •  dowody osobiste;
 •  ostatnie świadectwo katechizacji ze szkoły;
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej;
 •  zaświadczenie z Poradni Rodzinnej;
 • zaświadczenie z Urzędy Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny;
 •  data i miejsce Pierwszej Komunii Św. i bierzmowania

Poradnia rodzinna przy Parafii św. Stanisława BM. w Białymstoku, ul. Wiadukt 2B w poniedziałki w godz. od 17.00 do 19.00

tel. 787 098 919 Angelika i Filip Rogowscy - doradcy rodzinni

Terminy nauk - katechez przedmałżeńskich:

http://rodzinabialystok.pl/narzeczeni/katechezy-pr...

Namaszczenie chorych

 • udzielane jest w kościele 11 lutego we wspomnienie NMP z Lourdes  
 • w nagłych potrzebach w domu chorego
 • podczas odwiedzin kapłana u chorych w pierwsze piątki miesiąca

Wykaz dokumentów niezbędnych przy pogrzebie katolickim

 • akt zgonu;
 •  zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (jeśli jest), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala);
 •  zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii.

Nabożeństwa i Uroczystości:

* Rekolekcje Wielkopostne w dniach 1 - 2 - 3 kwietnia 2022 r.

program_rekolekcji_wp_-_2022.docx


* Odpust Parafialny w Uroczystość św. Jana Pawła II - i 40 - godzinne Nabożeństwo Adoracji Najświętszego Sakramentu - 21 - 22 - 23 X 2022 r.program.docx  i Nowenna przed Odpustem nowenna_do_św._Jana_Pawla_II_13-21_x_2022.pdf

* Nabożeństwo do św. Jana Pawła II po Mszy św. w każdy czwartek o godz. 17.00.

program.docx

odpust_-_program.pdf


* Nabożeństwo do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły w każdą środę po Mszy św. o godz. 17.00.

* Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły przed Uroczystością Matki Bożej Rozwiązującej Węzły 19 - 27 V 2022 r. nowenna_rozwiazanie_wezlow.pdf

* Uroczystość Matki Bożej Rozwiązującej Węzły w czwartą sobotę maja - 28 V 2022 r. Msze św. o godz.: 7.00, 10.00, 12.00, 17.00, 19.30. Zakończenie uroczystości w niedzielę w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 29 maja 2022 roku o godz. 12.00. Mszy św. będzie przewodniczył Abp Józef Guzdek, Metropolita Białostocki, który poświęci krzyż na wieży kościoła oraz dzwony. Będzie również zorganizowany przy kościele Festyn Parafialny - Rodzinny.


I piątek miesiąca: 

* odwiedziny u chorych od godz. 8.00 do 10.00

* spowiedź i adoracja Najświętszego Sakramentu od 16:00 do 17:00.