Kancelaria Parafialna

SAKRAMENTY

Wykaz dokumentów potrzebnych do przyjęcia Sakramentów Świętych 

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego (do wglądu);
 • dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, rok urodzenia i dokładny adres zamieszkania);
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej.


Bierzmowanie - nowi kandydaci do bierzmowania w roku 2025 (klasy VIII)

"Ze względu na to, że pierwszoplanowym miejscem katechezy jest parafia, nauczanie religii w szkole domaga się uzupełnienia o parafialne duszpasterstwo katechetyczne dzieci i młodzieży."

Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, nr 106

"Parafia jest przede wszystkim uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przygotowującej do przyjmowania sakramentów świętych. Spotkania formacyjne w parafii winny odbywać się przynajmniej jeden raz w miesiącu i posiadać charakter katechetyczny. Nie powtarzają one nauczania religii w szkole, lecz je uzupełniają, zwłaszcza w funkcji wtajemniczenia i wychowania. Program działań katechetycznych w parafii winien uwzględniać:

-środowisko formacji: jest nim własna parafia, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła;

-miejsce formacji: jest nim budynek kościelny lub parafialny;

-osoby odpowiedzialne za formację: kapłani, katecheci, animatorzy wywodzący się z kościelnych ruchów młodzieżowych;

-formy: spotkania zbiorowe wszystkich kandydatów, celebracje w kościele parafialnym (lub w kaplicach na terenie parafii), praca w grupach."

Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, nr 107

NOWE wskazania dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania - 25 marca 2022 r.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2022 Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek, Metropolita Białostocki, podpisał nowe wskazania duszpastersko-katechetyczne dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej.

Zgodnie z wytycznymi przygotowanie bezpośrednie do bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania kandydatów, jest powiązane z rokiem liturgicznym, koncentruje się wokół tematu darów Ducha Świętego i trwa 12 miesięcy. Szczegółowe treści spotkań formacyjnych są zawarte w archidiecezjalnym programie pt. „Bierz moc”, który podczas szkoleń otrzymali wszyscy duszpasterze. Przygotowanie do bierzmowania w parafii rozpoczyna się w Niedzielę Dobrego Pasterza (klasa VIII szkoły podstawowej), a kończy 12 maja 2024 r. (klasa I szkoły ponadpodstawowej).

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w środowisku rodzinnym, parafialnym, a także na lekcjach religii. Dnia 21 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 w kościele w Ignatkach - Osiedle zostaną rozdane kandydatom do bierzmowania deklaracje przystąpienia do przygotowania do tego sakramentu. W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego dnia 19 maja 2024 r. z o godz. 12.00 (wypełnione danymi i podpisane) zostaną uroczyście przyniesione przez młodzież do ołtarza wraz ze świadectwami uczestnictwa w katechezie szkolnej.

Kolejne spotkania:

3. 16 czerwiec 2024 r. g. 10.00

4. 15 wrzesień 2024 r. g. 10.00

5. 20 październik 2024 r. g. 10.00

6. 17 listopad 2024 r. g. 10.00

7. 15 grudzień 2024 r. g. 10.00

8. 19 styczeń 2025 r. g. 10.00

9. 16 luty 2025 r. g. 10.00

10. 16 marzec 2025 r. g. 10.00

11. 13 kwiecień 2025 r. g. 10.00

12. 18 maj 2025 r. g. 10.00

DATA UDZIELENIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ ŚREDNICH W ROKU 2025 POZOSTAJE DO USTALENIA Z BISKUPEM.

Bierzmowanie - kandydaci do bierzmowania w roku 2024

"Ze względu na to, że pierwszoplanowym miejscem katechezy jest parafia, nauczanie religii w szkole domaga się uzupełnienia o parafialne duszpasterstwo katechetyczne dzieci i młodzieży."

Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, nr 106

"Parafia jest przede wszystkim uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przygotowującej do przyjmowania sakramentów świętych. Spotkania formacyjne w parafii winny odbywać się przynajmniej jeden raz w miesiącu i posiadać charakter katechetyczny. Nie powtarzają one nauczania religii w szkole, lecz je uzupełniają, zwłaszcza w funkcji wtajemniczenia i wychowania. Program działań katechetycznych w parafii winien uwzględniać:

-środowisko formacji: jest nim własna parafia, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła;

-miejsce formacji: jest nim budynek kościelny lub parafialny;

-osoby odpowiedzialne za formację: kapłani, katecheci, animatorzy wywodzący się z kościelnych ruchów młodzieżowych;

-formy: spotkania zbiorowe wszystkich kandydatów, celebracje w kościele parafialnym (lub w kaplicach na terenie parafii), praca w grupach."

Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, nr 107

NOWE wskazania dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania - 25 marca 2022 r.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2022 Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek, Metropolita Białostocki, podpisał nowe wskazania duszpastersko-katechetyczne dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej.

Zgodnie z wytycznymi przygotowanie bezpośrednie do bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania kandydatów, jest powiązane z rokiem liturgicznym, koncentruje się wokół tematu darów Ducha Świętego i trwa 12 miesięcy. Szczegółowe treści spotkań formacyjnych są zawarte w archidiecezjalnym programie pt. „Bierz moc”, który podczas szkoleń otrzymali wszyscy duszpasterze. Przygotowanie do bierzmowania w parafii rozpoczyna się w Niedzielę Dobrego Pasterza (klasa VIII szkoły podstawowej), a kończy 12 maja 2024 r. (klasa I szkoły ponadpodstawowej).

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w środowisku rodzinnym, parafialnym, a także na lekcjach religii. Dnia 7 maja 2023 r. o godz. 10.00 w kościele w Ignatkach - Osiedle zostaną rozdane kandydatom do bierzmowania deklaracje przystąpienia do przygotowania do tego sakramentu. W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego  dnia 28 maja 2023 r. z o godz. 12.00 (wypełnione danymi i podpisane) zostaną uroczyście przyniesione przez młodzież do ołtarza wraz ze świadectwami uczestnictwa w katechezie szkolnej.

Kolejne spotkania:

3. 18 czerwiec 2023 r. g. 10.00

4. 17 wrzesień 2023 r. g. 10.00

5. 15 październik 2023 r. g. 10.00

6. 19 listopad 2023 r. g. 10.00

7. 17 grudzień 2023 r. g. 10.00

8. 21 styczeń 2024 r. g. 10.00

9. 18 luty 2024 r. g. 10.00

10. 17 marzec 2024 r. g. 10.00

11. 21 kwiecień 2024 r. g. 10.00

12. 12 maj 2024 r. g. 10.00 

DATA UDZIELENIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ ŚREDNICH
25 maj 2024 roku o godz. 15.00. 


PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Wykaz dokumentów potrzebnych do przyjęcia Sakramentu:

 • metryka chrztu dziecka;
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Pierwszej Spowiedzi i Komunii św.

Rozpoczynamy comiesięczną katechezę w Parafii św. Jana Pawła II w Ignatkach - Osiedle, przygotowującą do I Komunii Świętej. Wszystkie spotkania, katechezy i Uroczystość I Komunii Świętej odbywają się w kościele św. Jana Pawła II w Ignatkach - Osiedle. Dzieci klas III, wraz z rodzicami, zapraszamy zasadniczo w czwarte niedziele miesiąca na Msze św. o godz. 10.00, a po Mszy św. na spotkania w kościele. Osoby pozostające w domu mogą uczestniczyć we Mszy św. online. Został uruchomiony kanał YouTube Naszej Parafii, na którym będziemy transmitować Mszę Świętą i katechezę. Na kanał można trafić poprzez odnośnik „YouTube Transmisja Mszy” zamieszczony na stronie naszej Parafii.

ZAPISY i SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

Terminy comiesięcznych katechez: (terminy na 2023/24 rok)

- 24 wrzesień 2023 r. (zapisy na pierwszym spotkaniu)

- 22 października 2023 r. (ks. proboszcz dzieciom z rodzicami przekaże gratis różańce do poświęcenia)

- 26 listopada 2023 r. (poświęcenie książeczek pierwszokomunijnych) Uwaga! Książeczki będą  zakupione przez ks. proboszcza. Można przynieść do poświecenia książeczkę przez siebie zakupioną. 

- 8 grudnia 2023 r. o godz. 17.00 (poświecenie medalików - ks. proboszcz przekaże dzieciom gratis poświęcone medaliki - można przynieść do poświecenia własne medaliki)

- 24 grudnia 2023 r. o godz. 10.00.

-  w styczniu nie będzie spotkania (ferie zimowe będą trwały od 22 stycznia do 4 lutego  2024 r.)

- 25 lutego 2024 r. (poświęcenie świec pierwszokomunijnych)   

- 24 marca 2024 r. (udział w Nabożeństwie Gorzkich Żali)

- 28 kwietnia 2024 r. (spotkanie formacyjne - katecheza o Eucharystii) g. 10.00 

- początek maja odbędą się próby szczegółowe przed I Komunią św.

- 11 maja 2024 (sobota) o godz. 9.00 - indywidualne spotkania z księdzem - rodzice i dziecko do I kom. św. (potrzebne będzie zaświadczenie o przygotowaniu do I kom. św. od katechety oraz ćwiczenia z zaliczeniami katechizmu).

- 14, 15, 16 maja 2023 r. -  próby według potrzeb w kościele przed uroczystością I komunii św. po Mszy św. wieczornej i po nabożeństwie majowym o godz. 17.45.

- 17 maja - porządki przy kościele i sprzątanie kościoła przed uroczystością

- 18 maja 2024 r. - spowiedź dzieci, rodziców i rodzeństwa -  o godz. 9.00. Po spowiedzi ok. 12.00 dekoracja kościoła.

I Komunia Święta - 19 maja 2024 r. (niedziela): na Mszy św. o godz. 10.00 w kościele w Ignatkach - Osiedle

Przygotowują:

- ks. Bogusław Zieziula, proboszcz

- osoby świeckie - katechiści

W Białym Tygodniu (od poniedziałku do soboty) dzieci pierwszokomunijne ubrane w albach uczestniczą w Mszach św. o godz. 17.00.

Tematyka Białego Tygodnia:

- 20 maja 2024 r. (poniedziałek) - poświęcenie pamiątek otrzymanych w dniu I Komunii św. - wdzięczność rodzicom, rodzeństwu, babciom i dziadkom, członkom rodziny.

- 21 maja 2024 r. (wtorek) - wdzięczność katechetom, katechistom, nauczycielom i wychowawcom.

- 22 maja 2024 r. (środa) - wdzięczność za sakrament chrztu świętego. Wdzięczność kapłanom, rodzicom, rodzicom chrzestnym.

- 23 maja 2024 r. (czwartek) - zachęta do włączenia się we wspólnoty parafialne: ministrantów, scholę, Oazę, białą procesję.

- 24 maja 2024 r. (piątek) - zachęta do obchodzenia  pierwszych piątków miesiąca począwszy od czerwca lub od września 2024 r.

- 25 maja 2024 r. (sobota) - udział dzieci w Uroczystości Parafialnej ku czci Najświętszej Maryi Panny Rozwiązującej Węzły.

- 26 maja 2024 r. (niedziela), godz. 10.00 - Msza św. i Nabożeństwo majowe oraz po Mszy św. o godz. 12.00 - Festyn Rodzinny - Parafialny.

Zaplanowana Rocznica I Komunii Świętej (z roku 2023) - 26 maja 2024 r. (niedziela), godz. 10.00.
Zaplanowana Rocznica I Komunii Świętej (z roku 2024) - 25 maja 2025 (niedziela) godz. 10.00. Przygotowanie duchowe: zalecany stan łaski uświęcającej poprzez przystąpienie do sakramentu pokuty w dowolnym dniu przed lub po Mszy św. wieczornej o godz. 17.00.

 * Zapraszamy dzieci ubrane w stroje z pierwszej komunii św. (alby jeśli jeszcze je posiadają lub w inne stroje odświętne).

* Pielgrzymka dzieci I-Komunijnych (2024 roku) w albach do sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce odbędzie się w sobotę (1 VI) 2024 r. Rozpoczęcie o godz. 10.00, Msza św. o godz. 11.00 - przewodniczy Abp Józef Guzdek, Metropolita Białostocki, w godz. 12.30 - 15.00 spotkanie integracyjne na Stadionie Sokólskim. Dojazd we własnym zakresie.


Małżeństwo

 • należy przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii celem przygotowania aktu ślubu, ustalenia dnia i godziny ślubu;
 •  aktualne tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu;
 •  dowody osobiste;
 •  ostatnie świadectwo katechizacji ze szkoły;
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej;
 •  zaświadczenie z Poradni Rodzinnej;
 • zaświadczenie z Urzędy Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny;
 •  data i miejsce Pierwszej Komunii Św. i bierzmowania

Poradnia rodzinna przy Parafii św. Stanisława BM. w Białymstoku, ul. Wiadukt 2B w poniedziałki w godz. od 17.00 do 19.00

tel. 787 098 919 Angelika i Filip Rogowscy - doradcy rodzinni

Terminy nauk - katechez przedmałżeńskich:

http://rodzinabialystok.pl/narzeczeni/katechezy-pr...

Namaszczenie chorych

 • udzielane jest w kościele 11 lutego we wspomnienie NMP z Lourdes  
 • w nagłych potrzebach w domu chorego
 • podczas odwiedzin kapłana u chorych w pierwsze piątki miesiąca

Wykaz dokumentów niezbędnych przy pogrzebie katolickim

 • akt zgonu;
 •  zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (jeśli jest), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala);
 •  zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii.

Nabożeństwa i Uroczystości:

* Rekolekcje Adwentowe w dniach 15 XII 2024 r. (niedziela g. 7.00, 10.00, 12.00, 19.30) i 16 XII 2024 r. (poniedziałek - dzień spowiedzi g. 7.00, 12.00, 17.00, 19.30).

Rekolekcje Wielkopostne w dniach 15 - 16 - 17 marca 2024 r.

* Odpust Parafialny w Uroczystość św. Jana Pawła II - i 40 - godzinne Nabożeństwo Adoracji Najświętszego Sakramentu - 20 - 21 - 22 X 2024 r. 40-godzinne_-_program.pdf  i Nowenna przed Odpustem nowenna_do_św._Jana_Pawla_II_13-21_X_2024.pdf

* Nabożeństwo do św. Jana Pawła II po Mszy św. w każdy czwartek o godz. 17.00.

* Nabożeństwo do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły w każdą środę po Mszy św. o godz. 17.00.

* Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły przed Uroczystością Matki Bożej Rozwiązującej Węzły 16 - 24 V 2024 r. nowenna_rozwiazanie_wezlow.pdf

* Uroczystość Matki Bożej Rozwiązującej Węzły w czwartą sobotę maja - 25 V 2024 r. Msze św. o godz.: 7.00, 12.00, 17.00, 19.30. Zakończenie uroczystości w niedzielę 26 maja 2024 roku o godz. 12.00. Po Mszy św. odbędzie się przy kościele Festyn Parafialny - Rodzinny.


I piątek miesiąca: 

* odwiedziny u chorych od godz. 8.00 do 10.00

* spowiedź i adoracja Najświętszego Sakramentu od 16:00 do 17:00.