Aktualności

Pirwsza Pasterka w Parafii pw. św. Jana Pawła II w Ignatkach - Osiedle

| dodał:

Pierwsza Msza św. w poświeconej kaplicy pw. św. Jana Pawła II w Ignatkach - Osiedle

Poświecenie kaplicy pw. św. Jana Pawła II w Ignatkach - Osiedle na Pasterce w 2016 roku.

No i doczekaliśmy się!!! W Wigilię Bożego Narodzenia 2016 r. w Ignatkach - Osiedle, w murach kościoła pw. Świętego Jana Pawła II, punktualnie o godzinie 22-giej rozbrzmiało gromkie Wśród nocnej ciszy, rozpoczynające pierwszą w Parafii Pasterkę. Liczba przybyłych parafian i gości wzbudziła wielkie zdziwienie nie tylko ks. prałata, Bogusława Zieziuli, proboszcza, ale także samych wiernych, którzy z lekkim niedowierzaniem, ale i radością patrzyli na tłum, niemieszczący się w kaplicy dedykowanej św. Janowi Pawłowi II. Swoją obecnością zaszczycili nas ksiądz biskup Henryk Ciereszko oraz proboszczowie sąsiednich parafii - ksiądz kanonik Romuald Kułak oraz ksiądz dziekan Andrzej Kondzior. Nie zabrakło również Pana Marka, organisty z parafii Św. Stanisława BM. w Białymstoku, który zadbał o oprawę muzyczną. Na początku Mszy świętej Biskup Henryk Ciereszko, wikariusz generalny Archidiecezji Białostockiej dokonał aktu poświęcenia kaplicy, obrazu św. Jana Pawła II oraz krzyży: na ścianie w prezbiterium oraz krzyża papieskiego, który będzie umieszczony na wieży tejże kaplicy, która stanowi część Zespołu Sakralnego. Była to bardzo doniosła chwila, którą zapewne wszyscy zapamiętają na długo. Ksiądz Biskup poprowadził liturgię Mszy Świętej oraz głosił słowo Boże. Przypomniał każdemu z nas, w jak ubogiej stajence przyszedł na świat Syn Boży, zachęcał do jak najczęstszej modlitwy w naszej Świątyni i zaangażowania w jej budowę. Na zakończenie umieścił w tabernakulum Najświętszy Sakrament, aby od tej chwili wierni mogli przychodzić, modlić się, prosić o pomoc i dziękować Panu Bogu za wszelkie łaski. Panujące warunki - dość surowe, jak to przy budowie - przybliżały atmosferę groty betlejemskiej sprzed dwóch tysięcy lat. Nie zabrakło oczywiście dekoracji żłóbka z sianem i leżącego na nim małego Jezusa, Maryi, św. Józefa, aniołów, pasterzy i zwierzątek oraz choinek przyozdobionych ręcznymi robótkami. Skromnie, ale bardzo świątecznie wyglądała kaplica dedykowana św. Janowi Pawłowi II w której są już przechowywane relikwie jego krwi. Pomimo niewykończonego jeszcze wnętrza, nieotynkowanych ścian kaplicy, proboszcz zadbał o wygodę parafian - funkcjonująca instalacja grzewcza, ławki oraz toaleta zachęcą zapewne młodych rodziców z dziećmi, jak również osoby starsze do odwiedzenia Świątyni i uczestniczenia we Mszy św. świętej. Ksiądz proboszcz Bogusław Zieziula w trakcie ogłoszeń podziękował księdzu biskupowi Henrykowi oraz księdzu kanonikowi Romualdowi Kułakowi i Księdzu dziekanowi Andrzejowi Kondziorowi za okazywaną pomoc, zainteresowanie i zaangażowanie w budowę kościoła. Pomoc ze strony proboszcza parafii Św. Stanisława BM. w Białymstoku, okazała się nieoceniona - stamtąd otrzymaliśmy wiele elementów wyposażenia kaplicy, w tym ołtarz główny, ołtarze boczne, ambonę, świece, naczynia liturgiczne. Bardzo przyjazne kontakty i współpraca z księdzem kanonikiem Romualdem Kułakiem cieszą wszystkich parafian, w szczególności mieszkańców starej części Ignatek, dla których parafia Św. Stanisława BM. jest bliska sercu, jako parafia do której należeli przez ostatnich kilkadziesiąt lat. No cóż, Święta Bożego Narodzenia już za nami. Mamy nadzieję, że Pasterka w Kaplicy budującego się kościoła materialnego i wspólnotowego w Ignatkach – Osiedle, odprawiona w grudniu 2016 r. będzie dobrym początkiem regularnych nabożeństw w parafii na wiele, wiele następnych lat.