Aktualności

Ostra Górka dla św. Jana Pawła II

| dodał:

Ostra Górka to najlepsze miejsce na kościół

Najpierw ekshumacja, a następnie wycinka drzew

Cmentarz Dworski. Pięć mogił.  Karłowate sosny i bzy-lilaki. Przynajmniej w jedną sosnę uderzył piorun. Trzeba będzie wszystko wyciąć. Szkoda wycinać drzewa. One dużo mogą powiedzieć  o ostatnich właścicielach majątku Ignatki. Jedna najpiękniejsza, wybrana sosna dostąpi zaszczytu i będzie świadczyć o historii Ignatek bo zostanie zrobiony z niej krzyż, który będzie wzniesiony na placu budowy kościoła. W znaku krzyża Jezusa Chrystusa zmieści się życie, praca, radości i cierpienie oraz barbarzyńskie zajęcie cudzej własności oraz wygnanie ostatnich właścicieli majątku Ignatki. Komunistyczna władza ludowa utworzyła PGR. Powstał Klub Jeździecki oraz Państwowe Gospodarstwo Ogrodnicze. Kolejny smutny los majątku to jego rozgrabienie. Dzisiaj jest wielu  właścicieli tego majątku, którzy podpisując akty notarialne, nabyli działki budowlane zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, lecz nie wszyscy znają tę smutną historię Państwa Miciełowskich. W żadnej mierze nie powinno  cieszyć wzbogacenie się z ludzkiej krzywdy. Nie ma takiego wytłumaczenia, że weszliśmy w posiadanie cudzej własności, bo zaszły takie okoliczności, czy też zdarzyły się zawirowania historyczne. Gdyby Państwo Miciełowscy utrzymali  własność majątku do obecnego czasu, zapewne sami  ofiarowaliby ziemię pod budowę kościoła, a może nawet jak to bywało w dawniejszych czasach - zostaliby fundatorami kościoła. Czy ten przywołany prze mnie historyczny fakt pozbawienia własności pozwala nam spać spokojnie? Być może budowa kościoła jako "pomnika" w którym zostaną złożone doczesne szczątki właścicieli majątku Ignatki, będzie w jakiejś mierze możliwością restytucji dla kilku pokoleń?