Aktualności

Nasza Parafia wygrała w Sądzie Najwyższym z Gazetą Wyborczą sprawę o naruszenie dóbr

| dodał:

W dzisiejszym numerze Gazety Wyborczej (21.12.2017 r.) właściciel Gazety Agora S.A. zamieścił nakaz Sądu Rzeczypospolitej Polskiej z przeproszeniem Parafii pw. św. Jana Pawła II za naruszenie dóbr

W listopadzie 2016 roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku w całości zmienił krzywdzący Parafię wyrok i nakazał właścicielowi Gazety Wyborczej zapłacić odszkodowanie 15.000,-zł. plus odsetki oraz 1/2 kosztów sądowych za naruszenie dóbr i umieścić na drugiej stronie tejże Gazety przeproszenie. W listopadzie 2016 roku wyrok został częściowo wykonany. Na rachunek bankowy naszej Parafii wypłynęła kwota odszkodowania plus odsetki. Połowy kosztów sądowych i przeproszenia nie zrealizowano zgodnie z wyrokiem. Właściciel Gazety Agora S.A. odwołał się do Sądu Najwyższego w Warszawie o kasację wyroku. Rozprawa odbyła się 12 grudnia 2017 roku. Sąd Najwyższy oddalił kasację. Dopiero dzisiaj Parafia pw. św. Jana Pawła II doczekała się przeprosin za naruszenie Jej dobrego imienia. Dziękuję wszystkim moim parafianom, którzy bronili dobrego imienia naszej Parafii jako świadkowie na rozprawie sądowej w Sądzie Okręgowym w Białymstoku oraz wspierali nas modlitewnie i finansowo. Szczególne podziękowanie składam adwokatom naszej parafialnej sprawy Panu mecenasowi Janowi Chojnowskiemu, prowadzącemu Kancelarię Adwokacką i adwokatowi Panu Markowi Chojnowskiemu, który włożył wiele osobistego zaangażowania w przygotowaniu pozwu i skutecznie bronił naruszonych dóbr  i reprezentował naszą Parafię św. Jana Pawła II w Sądzie Najwyższym w Warszawie. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać za wszystko.