Aktualności

Ekshumacja właścicieli majątku Ignatki

| dodał:

Po wybudowaniu kościoła doczesne szczatki włascicieli Ignatek będą złozone w krypcie - grobowcu

W związku z ekshumacją, właścicieli Ignatek pochowanych na katolickim cmentarzu dworskim w Ignatkach

obecnie w miejscowości Ignatki-Osiedle na działce (nr geodezyjny działki) 235/51 w Ignatkach – Osiedle, obręb 23 Księżyno Kolonia, niniejszym podaję: Wnioski o ekshumację tychże osób zostały podpisane przez jednego z trzech wnuków ostatnich właścicieli Ignatek Borysa i Nadziei Miciełowskich. Oświadczam, że tytuł prawny do nieruchomości, na której były prowadzone prace ekshumacyjne posiada Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Pawła II w Ignatkach-Osiedle. Parafia posiada osobowość prawną. Jako proboszcz tejże Parafii jestem upoważniony do jej reprezentowania wobec innych podmiotów.

Teren, na którym znajduje się cmentarz dworski, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania jest oznaczony jako teren istniejącego cmentarza z możliwością lokalizacji obiektu sakralnego. W tym miejscu na tzw. „Ostrej Górce”, gdzie znajdowały się groby właścicieli majątku Ignatki, będzie zbudowany Zespół Sakralny Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Pawła II w Ignatkach-Osiedle. Z powodu przyszłych prac budowlanych niezbędne było przeniesienie pochówków na obrzeże tego cmentarza, na co potomkowie pochowanych wyrazili zgodę we wnioskach o ekshumacje.

Po wybudowaniu kościoła szczątki zostaną włożone do krypty – grobowca. Tablica pamiątkowa będzie świadczyć, że są pochowani pierwsi fundatorzy kościoła na swojej ziemi. Taki plan działania został uzgodniony z rodziną i uzyskał ich akceptację.

W związku z tym, że teren cmentarza dworskiego jest w ewidencji konserwatora zabytków, uzyskałem interpretację Wojewódzkiego Podlaskiego Konserwatora Zabytków dotyczącą procedury postepowania w związku z pracami prowadzonymi przez inwestora na tym terenie. Jeśli chodzi o przeniesienie pochówków -wybrałem metodę ekshumacyjną, poprzez uzyskanie decyzji wydanej przez organ inspekcji sanitarnej. W tym przypadku decyzje wydał Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Białymstoku. Prace ekshumacyjne zgodnie z przepisami, zostały powierzone uprawnionemu Zakładowi Pogrzebowemu przy udziale przedstawiciela Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Białymstoku. Koszty związane z ekshumacją pokrył Inwestor tj. Parafia pw. św. Jana Pawła II w Ignatkach-Osiedle.

Obecnie mogiły zostaną ogrodzone niskim drewnianym płotkiem. W przyszłości cały teren pod budowę Zespołu Sakralnego w granicach działek będzie ogrodzony wysokim płotem.

Proszę Parafian o modlitwę w prowadzeniu dalszych prac, ponieważ jestem agresywnie atakowany przez wrogie Kościołowi Katolickiemu media i przeciwników budowy świątyni. Poddawane są w wątpliwość prawomocne decyzje i pozwolenia Organów Państwowych i za to prawdopodobnie nikt nie poniesie konsekwencji, bo są to tylko anonimowe donosy lub telefoniczne zgłoszenia. Przedtem na Ostrej Górce urządzano toaletę. Odbywały się tam delikatnie mówiąc schadzki. Wokół były pozostawione butelki, puszki i ślady palonych ognisk. Dzieci mogły zjeżdżać na sankach z górki po cmentarzu katolickim. Nawet wrogie Kościołowi media też o tym pisały. Jako proboszcz Parafii, zdaję sobie sprawę, że budowa kościoła zawsze będzie budzić wiele emocji. Wrogowie Kościoła agresywnie działają, bo nie mogą znieść widoku kościoła, krzyża, odgłosu dzwonów i tego co święte. Nawet świętość Jana Pawła II w tytułach publikacji zostaje pomijana.

Ta Górka i cała ta ziemia już została poświęcona Panu Bogu. W tym uroczym miejscu będą sprawowane obrzędy święte, Liturgia Godzin, udzielane będą sakramenty święte, sprawowana Eucharystia i przechowywany Najświętszy Sakrament. Przez to Osiedle i cała Parafia będzie otoczona modlitwą, Bożym błogosławieństwem, a tego boi się szatan.

Dokładam wszelkich starań, aby uzyskane wszelkie uzgodnienia i pozwolenia były zgodne z prawem. Mam doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji poprzednich inwestycji. Mam nadzieję, że przez okres zimowy Parafia uzyska pozwolenie na budowę. Prace budowlane ruszą na wiosnę, gdy na to będą pozwalały warunki. Serdecznie Pozdrawiam. Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus. Ks. Bogusław Zieziula, proboszcz.