Aktualności

Dzwon dla kościoła pw. św. Jana Pawła II w Ignatkach - Osiedle

| dodał:

Dzwon Marcin wykonany 10.09.1936 roku w Odlewni Schwabe z Białej. woj. krakowskie

Dzwon w Parafii pw. św. Jana Pawła II w Ignatkach - Osiedle jest darowizną Parafii pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku

Ks. Kan. Grzegorz KŁOCZKO,

Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych

w Białymstoku

Składam serdeczne podziękowanie ks. Kanonikowi i całej Parafii pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku za przekazaną w darowiźnie dnia 1 sierpnia 2019 roku żelazną dzwonnicę z dzwonem „Marcin” z 1936 roku, wykonanym w przedwojennej Odlewni Schwabe z Białej w woj. krakowskim oraz z wyposażeniem w napęd elektryczny z dwoma pilotami.

Dzwonnica z dzwonem została umieszczona przy budującym się kościele pw. św. Jana Pawła II w Ignatkach – Osiedle i już pełni właściwą sobie rolę.

Wraz z wiernymi z mojej Parafii obejmuję modlitwą wszystkich ofiarodawców, szczególnie o związanych z osobą Wielkiego Świętego Papieża Polaka Jana Pawła II.

Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi dziękuję za wspaniałomyślność i solidarność kapłańską, a Całej Wspólnocie Parafialnej życzę wielu łask Bożych i wszelkiego błogosławieństwa Bożego za wstawiennictwem św. Jana Pawła II oraz opieki Matki Bożej Rozwiązującej Węzły.

Z pamięcią o modlitwie

Białystok, dnia 12 sierpnia 2019 roku.

dzwon.pdf