Informacje o parafii

Do parafii należą:

miejscowości: Ignatki Osiedle, Śródlesie, Hryniewicze oraz tzw. Ignatki „Las”. W granicach nowej parafii znajdują się ulice: w Ignatkach Osiedle - Bluszczowa, Borówkowa, Czereśniowa, Dereniowa, Działkowa, Gerberowa, Goździkowa, Hiacyntowa, Hryniewicka, Jeździecka, Jeżynowa, Jodłowa, Leśna, Narcyzowa, Ogrodowa, Przejezdna, Różana, Śródleśna, Zalesie; w Śródlesiu - Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Leszczynowa, Myśliwska, Podleśna, Sosnowa, Świerkowa; w Ignatkach „Las” - ul. Gajowa po obu stronach, z przyległymi ulicami od strony Hryniewicz, obecnie Miła, Pogodna, Poziomkowa, Urocza.

Liczba katolików: 1800

Księża pracujący w parafii

    Ks. Bogusław Zieziula - proboszcz

    Foto.jpg   

    ks. dr Janusz Wiśniewski - wikariusz

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej:

Zgodnie ze Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (I Synod Archidiecezji Białostockiej, pkt. 12, s. 257), skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej został zatwierdzony przez Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, Metropolitę Białostockiego.

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA PARAFII PW. ŚW. JANA PAWŁA II W IGNATKACH – OSIEDLE

1. Ks. Bogusław Zieziula, proboszcz

2. Joanna Januszewska

3. Teresa Beziuk

4. Elżbieta Stankiewicz

5. Krzysztof Pilch

6. Elżbieta Wiślak

7. Adam Urwanowicz

8. Małgorzata Gołębiewska

9. Piotr Kalinowski

Zgodnie ze Statutem Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych (I Synod Archidiecezji Białostockiej, pkt. 4, s. 258), skład Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych zatwierdził Dziekan Dekanatu Białystok Nowe Miasto ks. Andrzej Kondzior, proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy w Juchnowcu Kościelnym.

PARAFIALNA RADA DO SPRAW EKONOMICZNYCH PARAFII PW. ŚW. JANA PAWŁA II W IGNATKACH – OSIEDLE

1. Ks. Bogusław Zieziula, proboszcz

2. Elżbieta Lussa

3. Piotr Trzeciakowski

4. Tadeusz Popowski

5. Kazimierz Pskowski

6. Jarosław Kapica

7. Maciej Podbielski

8. Piotr Iganowicz

9. Magdalena Malinowska

10. Marlena Kozłowska

Rys Historyczny:

Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki dnia 29 czerwca 2014 roku w Uroczystość Świętych Piotra i Pawła, erygował nową parafię pw. św. Jana Pawła II w Ignatkach - Osiedle jako wotum wdzięczności za kanonizację Wielkiego Papieża Polaka.
Początek historii powstania nowej parafii związany jest z arcybiskupem Wojciechem Ziembą, który przewidując rozwój budownictwa mieszkaniowego na obrzeżach południowych Białegostoku, w 2005 roku zakupił z bonifikatą z tytułu prowadzenia działalności sakralnej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 235/51 o pow. 0,2356 ha położonej w obrębie Księżyno Kolonia, gmina Juchnowiec Kościelny dla Archidiecezji Białostockiej. Działka pod budowę kościoła w Ignatkach - Osiedle jest terenem istniejącego cmentarza dworskiego Państwa Miciełowskich - ostatnich właścicieli majątku Ignatki. Drugą działkę oznaczoną pod usługi sakralne nr. 235/56 o pow. 0,1025 ha położonej obok cmentarza, decyzją ks. Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego, Archidiecezja Białostocka nabyła po cenach rynkowych od osoby prywatnej w 2010 roku. Obecnie obie działki zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego posiadają możliwość adaptacji pod usługi sakralne. Pod budowę nowej świątyni wraz z zapleczem dnia 9 lipca 2014 roku aktem notarialnym w kancelarii Pani Notariusz Elżbiety Lussa, wolą ks. Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego, Archidiecezja Białostocka w formie darowizny przekazała te dwie działki określone adresem przy ul. Hryniewickiej 13 w Ignatkach - Osiedle o łącznej pow. 0,3381 ha. Wartość tejże darowizny wynosi 439.530,- zł. W latach 2015 i 2016 parafia zakupiła po cenach rynkowych kolejno dwie działki budowlane nr 235/52 o pow. 0,1024 ha i nr 235/57 o pow. 0,1026 ha zgodnie z potrzebą zabezpieczenia miejsc parkingowych przy powstającym  Zespole Sakralnym pw. św. Jana Pawła II w Ignatkach - Osiedle.
Parafia powstała w uroczym otoczeniu na terenie wyłączonym z parafii pw. św. Stanisława B.M. w Białymstoku i św. Józefa Rzemieślnika w Księżynie. Miejsce pod budowę kościoła znajduję się na wzgórzu, przez miejscowych zwanym „Ostrą Górką”. To, że kościół będzie zbudowany na dawnym cmentarzu, jest tylko atutem dla niego samego, gdyż od dawna budowano kościoły na cmentarzach kościelnych. Ponadto przez wiele wieków dokonywano pochówków zmarłych na cmentarzach przykościelnych. Wobec tego ostatnim właścicielom Ignatek został spełniony należny szacunek i dlatego ich doczesne szczątki zostały przeniesione do grobowca przy budującym się kościele. Od dnia 24 grudnia 2016 roku funkcjonuje pobłogosławiona kaplica dedykowana św. Janowi Pawłowi II, papieżowi w nowo budującym się kościele parafialnym w Ignatkach - Osiedle.
Kancelaria Parafialna: Ignatki - Osiedle, ul. Hryniewicka 13, Poniedziałek - Sobota 16.00 -17.00.

Nowy porządek Mszy św. w Parafii pw. św. Jana Pawła II w Ignatkach - Osielde od 1 września 2019 roku.

Msze Święte w kościele w Ignatkach – Osiedle, ul. Hryniewicka 13

Niedziela:  17.00 - (w sobotę z liturgii niedzielnej); 7:00; 10.00 - (z udziałem dzieci i młodzieży); 12:00; 19.30.

Dni powszednie: 7.00; 17:00.